PLANOWANIE I PROWADZENIE LECZENIA PROTETYCZNEGO Jak tworzyć zgrany zespół w procesie planowania i prowadzenia leczenia? – Sprawdzone protokoły okiem lekarza i technika

PLANOWANIE I PROWADZENIE LECZENIA PROTETYCZNEGO
Jak tworzyć zgrany zespół w procesie planowania i prowadzenia leczenia? – Sprawdzone protokoły okiem lekarza i technika

Warszawa
13-14 lipca 2023

zarejestruj się

Zaproszenie

Planowanie leczenia oparte na analizie estetyczno-funkcjonalnej (tak zwany facially driven treatment planning) jest podstawą przewidywalnej kompleksowej rehabilitacji stomatologicznej u pacjentów zarówno z ubytkami ilościowymi i jakościowymi zębów, jak i z bezzębiem. 
dr n. med. Jakub Urban


Kurs przeznaczony jest dla lekarzy dentystów, którzy chcą poznać sprawdzone protokoły planowania i prowadzenia leczenia. 


Zapraszamy zarówno osoby wchodzące dopiero w świat bardziej złożonej protetyki, jak również lekarzy którzy chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę szczególnie w temacie rekonstrukcji zgryzu.


Podczas szkolenia poruszane będą ważne aspekty związane z kwalifikacją pacjenta do leczenia protetycznego, doborem odpowiednich metod diagnostycznych oraz planowaniem i prowadzeniem leczenia. 


Dodatkowo, uczestnicy będą mieli możliwość poznania sposobów łączenia świata analogowego z cyfrowym w procesie leczenia.


Kurs będzie prowadzony przez dwóch wykładowców: lekarza stomatologa oraz technika dentystycznego. 


Taki podwójny punkt widzenia pozwoli na przedstawienie całościowego protetycznego workflow zarówno ze strony klinicznej, jak i laboratoryjnej. 


Serdecznie zapraszamy,
dr n. med. Jakub Urban oraz tech. dent., inż. materiałoznawstwa dentystycznego Karol Pudło

ProwadzącyDr n.med. Jakub Urban

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych. W latach 2010-2013 wykładowca akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu. Absolwent Kois Center i Dawson Academy w USA. Uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Śródziemnomorskiego Instytutu Protetycznego w Hiszpanii i Wydziału Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Północnej Karoliny w USA. Absolwent Curriculum prof. Mariano Rocabado. Certyfikowany wykładowca Buteyko Clinic. Uczestnik kursów chirurgicznych Steigmann Institute w Niemczech. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej. Od 2015 r. prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji mikroskopowej i planowania leczenia z elementami okluzji funkcjonalnej. Wieloletni wykładowca Meritum Center.Tech. dent., inż. materiałoznawstwa dentystycznego Karol Pudło

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii Materiałoznawstwa Dentystycznego im. Prof. Meissnera. Od ponad 10 lat prowadzi laboratorium protetyczne SmileLab specjalizujące się w implantoprotetyce i  protetyce estetycznej. Od początku kariery zawodowej praktykuje klinicznie dzięki czemu tworzy unikatowy system współpracy i komunikacji lekarz-technik. Ciągle rozwija swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach w Polsce i całej Europie. Oprócz prowadzenia laboratorium szkoli lekarzy i techników dentystycznych z zakresu: zaawansowanej implantoprotetyki, metamorfozy uśmiechu, fotografii stomatologicznej, kompleksowej odbudowy uzębienia przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych. Od wielu lat związany z Curriculum Implantologii Duda Clinic College, dla którego prowadzi wykłady z tematyki kompleksowego planowania protetycznego, work - flow lekarz - laboratorium. Jest laboratorium referencyjnym firm implantologicznych: Thommen, Dentsplay Sirona, Bego, Bredent oraz ICX dla których również prowadzi wykłady.

Program

PLANOWANIE I PROWADZENIE LECZENIA PROTETYCZNEGO
Jak tworzyć zgrany zespół w procesie planowania i prowadzenia leczenia? – Sprawdzone protokoły okiem lekarza i technika


Termin: 13-14 lipiec
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Jakub Urban, tech. dent., inż. materiałoznawstwa dentystycznego Karol Pudło
Grupa szkoleniowa: 12 osób


1 DZIEŃ - 13.07 | czas trwania: 09:00-18:00

9.00-10.30      Kwalifikacja pacjenta

 1. Ogólnoustrojowe czynniki ryzyka i wpływ leków
 2. Wpływ toru oddechowego na kształtowanie ryzyka funkcjonalnego
 3. Algorytm postępowania we współpracy z laryngologiem
 4. Postawa, hipermobilność i współpraca z fizjoterapeutą
 5. Testy przesiewowe
  - Test obciążenia stawu – metodą Dawson Academy i Kois Center
  - Esencja Mapy bólu Rocabado – zastosowanie
  - Test immobilizacji
  - Pętla mięśniowa wg Franka Speara

10.30-10.45    Przerwa kawowa
10.45-12.30    Diagnoza funkcjonalna – interpretacja i postępowanie

 1. Wywiad stomatologiczny i diagnozy funkcjonalne wg Kois Center
 2. Rejestracja Centralnej Relacji
 3. Rejestracja pozycji szczęki do płaszczyzny referencyjnej
 4. Derogramacja
  – Kiedy stosować?
  – Typy deprogramatorów
  – Najczęstsze problemy

12.30-14.30    Warsztat praktyczny

 1. Test Obciążenia Stawu wg Dawson Academy i Kois Center
 2. Mapa Bólu wg Rocabado – ćwiczenia
 3. Rejestracja zgryzu na deprogramatorze i rejestracja DFA – prezentacja na pacjencie

14.30-15.30    Przerwa obiadowa
15.30-17.30    Wprowadzenie do leczenia protetycznego

 1. Jak wypracować własne zrozumienie okluzji, jej projektowanie i zarządzanie – przekrojowo o filozofiach, czyli jak różnymi drogami można dojść do sukcesu terapeutycznego
 2. Pozycja terapeutyczna w praktyce (MIP czy CR)
 3. Zarządzanie Kopertą funkcjonalną
 4. Wax up, Mock up
 5. Try In jako funkcjonalny test-drive w procesie przebudowy zgryzu
 6. Ekwilibracja, czyli jak kontrolować adaptację (ekwilibracja ujemna i dodatnia)

17.30-18.00    Prezentacja ekwilibracji na modelu 
      – zasada pracy kalkami i folią artykulacyjną – film z komentarzem


2 DZIEŃ - 14.07 | czas trwania: 10:00-18:00

10.00-11.45    Fotografia stomatologiczna w pigułce 
      – jak uchwycić maksimum informacji w jak najmniejszej liczbie kadrów + pokaz
      Protokół postępowania w odbudowach protetycznych z wykorzystaniem najnowszych    
      technologii – możliwości i postępowanie – prezentacja kliniczna

11.45-12.00    Przerwa kawowa
12.00-13.30   Skanowanie wewnątrzustne – prezentacja z prelekcją
                       Rejestracja zgryzu skanerem – prezentacja na pacjencie

13.30-14.15    Przerwa obiadowa
14.15-15.30    Projektowanie uśmiechu w Exocadzie – film z komentarzem live
                       Jak wgrywamy pozycję CR? Jak działa wirtualny artykulator?

15.30-16.00   Przygotowanie indeksu silikonowego do mock up – ćwiczenia praktyczne
16.00-17.30   Skanowanie wewnątrzustne – ćwiczenia praktyczne na pacjencie
17.30-18.00   Panel dyskusyjny i rozdanie dyplomów

Czego się nauczysz?

DZIEŃ 1 to przekrojowe pokazanie procesu decyzyjnego od kwalifikacji pacjenta, przez dorób diagnostyki, po elementy zaplanowania leczenia.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wzajemne oddziaływania ogólnoustrojowe, czyli jakie procesy fizjologiczne i patologiczne należy uwzględnić w procesie planowania i prowadzenia leczenia
 • testy przesiewowe kwalifikujące do rozległego leczenia protetycznego
 • test obciążenia wg Kois Center lub metoda Rękoczynu Dawsona oraz uproszczona Mapa Bólu wg Rocabado – ćwiczenia praktyczne
 • które mięśnie dają istotne klinicznie informacje, metody ich badania – skrócony protokół badań wg Franka Spear’a
 • koncepcja 3P wg Kois Center
 • praca folią i kalką artykulacyjną w procesie oceny kontaktów okluzyjnych w statyce i dynamice
 • zarządzenie kopertą funkcjonalną – czyli wypełnienia lub uzupełnienia protetyczne, które nie interferują w drodze żucia
 • dostosowanie deprogramatora Koisa – na co zwrócić szczególną uwagę przy oddawaniu pracy pacjentowi? 
 • ustalanie i rejestrowanie pozycji Relacji Centralnej – pokaz na pacjencie

Po pierwszym dniu szkolenia będziesz umiał:

 • zastosować testy przesiewowe (Test obciążenia stawu, Mapa Bólu)
 • przeprowadzić badanie mięśni wg ustalonego schematu
 • dostosować deprogramator i zarejestrować zgryz w CR
 • rozpoznać kontakty prawdziwe i pozorne – praca z folią i kalką artykulacyjną
 • ustalić miejsca i dokonać ewentualnych korekt w obrębie koperty funkcjonalnej
 • ustalić ogólnoustrojowe czynniki ryzyka i rozumiał wzajemne oddziaływania
 • dokonać analizy dokumentacji z badania przedmiotowego i podmiotowego
 • ustalić prawidłową diagnozę funkcjonalną
 • określić pozycję terapeutyczną i potrzebę diagnostyki rozszerzonej (deprogramacja)

DZIEŃ 2 to ukazanie etapów leczenia protetycznego z poziomu ścisłej współpracy lekarza i technika oraz przedstawienie możliwości drzemiących w najnowszych technologiach.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • dane i materiały, jakich potrzebuje technik do precyzyjnego prowadzenia pracy
 • sposoby uproszczenia ustalania płaszczyzny okluzyjnej – czyli powtarzalna metoda zastąpienia łuku twarzowego i DFA
 • płaszczyzna kontaktu lekarz-technik
 • nawoskowanie cyfrowe w oprogramowaniu Exocad
 • zastosowanie najnowszych technik – połączenie świata analogowego i cyfrowego oraz świata gabinetowego i laboratoryjnego

Po drugim dniu szkolenia będziesz umiał:

 • przygotować indeks silikonowy do mock-up’u
 • przeprowadzić skanowanie łuków zębowych
 • dobrać odpowiednie kadry fotograficzne do dokumentacji i planowania leczenia
 • jak wykorzystać i znał zastosowanie narzędzi uzyskanych od technika do próby prac
 • protetycznych – kluczowa rola try in’u
 • współpracować z technikiem i zarządzania projektem 2D i 3D na każdym z etapów
 • wykorzystywać nowoczesne technologie

Zapisz się

Zgłoś uczestnictwo

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa

 • wpłata do 11 lipca 2023 4,500.00 (zawiera 23% VAT)

Zgłoszenia

Co w ramach kursu zapewniamy?

 • skrypt pt. "Jak tworzyć zgrany zespół w procesie planowania i prowadzenia leczenia? - Sprawdzone protokoły okiem lekarza o technika"
 • webinar przygotowujący do kursu "Czas na oddech - rola oddychania w stomatologii i nie tylko"; (dostępny przed i po szkoleniu w ramach ugruntowania zdobytej wiedzy)
 • filmy instruktażowe 
 • indywidualne konsultacje - pierwszy dzień z Karolem Pudło, drugi dzień z Jakubem Urbanem
 • dwa dni wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych, pokazów na pacjencie
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Dane do przelewu: 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.,
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
94 1540 1144 2114 6406 8224 0003

Tytułem: Kursu protetyczny 2023 (imię i nazwisko uczestnika/firma)

* W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl

Kontakt

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Magdalena Wilczyńska

e-mail: magdalena.wilczynska@czelej.com.pl

+ 48 664 911 203